SCROLL

法律事務所的最佳選擇

法律
法律
商務
商務
智財
智財
{{if data.rows[0]}}
{{data.rows[0].publish_date}}
{{/if}}
NEWS
OUR VISION

引進企業流程與組織管理技巧
提供快速及整合性的法律服務。

VIEW MORE

慶辰法律事務所於2012年創立,以提供海內外企業與世界接軌的法律服務。

好的法律服務應符合以下四項要求:效率、溝通、投入與整合。優秀的律師要能在最短的時間內提出對客戶最有價值的服務,並有足夠的專業做全球化之法律策略思考及進行跨領域與跨國界的溝通。本所以能提供客戶符合以上四項標準之法律服務為當然要求。

James Hou
創所律師
侯慶辰 侯慶辰 James Hou
Anna Tsang
資深美國律師
曾郁菁 曾郁菁 Anna Tsang
Belle Cheng
資深律師
鄭雅玲 鄭雅玲 Belle Cheng
Jim Huang
受雇律師
黃雋捷 黃雋捷 Jim Huang
Louis He
實習律師
何宜澈 何宜澈 Louis He
Shuli Huang
中國法律顧問
黃書立 黃書立 Shuli Huang
Roy Feng
中國法律顧問
馮濤 馮濤 Roy Feng
Gary He
專利師
何柏均 何柏均 Gary He
Sherry Wu
生物專利工程師
吳孟羚 吳孟羚 Sherry Wu
Can Liu
專利工程師
劉灿 劉灿 Can Liu
Yongmiao Yang
商標工程師
楊永苗 楊永苗 Yongmiao Yang
Huanyang Cao
專利顧問
曹換樣 曹換樣 Huanyang Cao
Guoli Zhang
專利研究員
張國麗 張國麗 Guoli Zhang
Jason J. Mu
資深中國律師
牟晉軍 牟晉軍 Jason J. Mu
Zhang Chao
顧問
張超 張超 Zhang Chao
Kin-Hsing Hsieh
資深專利顧問
謝金興 謝金興 Kin-Hsing Hsieh
Stanfor Lee
智財顧問
李信得 李信得 Stanfor Lee
Camille Huang
顧問
黃愷蜜 黃愷蜜 Camille Huang
Emily Lee
資深顧問
李悅寧 李悅寧 Emily Lee
Whitney Lin
經理
林欣樺 林欣樺 Whitney Lin
Wendy Wang
專利顧問、資深專利總監
王文岩 王文岩 Wendy Wang
Huangying Guo
專利分析師
郭黃英 郭黃英 Huangying Guo
Gaoyan Lian
專利顧問
連高焱 連高焱 Gaoyan Lian
Xiaoji Liu
專利分析師
劉小吉 劉小吉 Xiaoji Liu
Sylvia Liu
專利分析師
劉怡彣 劉怡彣 Sylvia Liu
Alison Ouyang
專利經理
歐陽衣宸 歐陽衣宸 Alison Ouyang
May Wu
會計師
吳美菊 吳美菊 May Wu
Kevin Chang
財務顧問
張嘉興 張嘉興 Kevin Chang
SERVICE
SERVICE

服務介紹

金融產業
金融產業
電子產業
電子產業
醫材與醫藥產業
醫材與醫藥產業
文創產業
文創產業
一般公司法務
一般公司法務
一般公司法務
商業交易
一般公司法務
資本市場與證券交易法
一般公司法務
複雜訴訟
一般公司法務
台灣與海外之投資申請及規劃
一般公司法務
智慧財產權
一般公司法務
勞工聘僱與董監事報酬等人事合約
一般公司法務
勞工聘僱與董監事報酬等人事合約
服務項目表
01
了解需求
了解需求
02
搜尋資料庫
搜尋資料庫
03
分析
分析
04
提出成果
提出成果
NEWS

最新消息

{{#each data.rows}}
{{this.publish_date}} {{#js_if "parseInt(this.category) == 2"}} 電子報 {{else}} 消息 {{/js_if}} {{this.title}}
{{else}}
目前無最新消息
{{/each}}
AWARDS
AWARDS

得獎紀錄

asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
asialaw profiles
聯絡我們